English     
855 974511717
 
 
 
 
项目投资
 
用餐时间:17:30-19:30
演出时间:19:30-20:45(共75分钟,天天上演)
演出地点:柬埔寨暹粒吴哥的微笑大剧院
云南演艺集团公司地址:云南省昆明经开区出口加工区海关监管大楼506-9室
订票电话:+855 97 451717/+855 63 6550 168
云南演艺集团联系电话:+86 871 63620732
官方网站:www.smileofangkor.net
电子邮件:market@smileofangkor.net
中国市场联系人:李经理
 
 
 
演出地点: 柬埔寨暹粒市 吴哥的微笑大剧院  联系电话:855 974511717 柬埔寨旅游部特别推荐旅游项